Kezdőlap

Kanyó Zoltán (Bp., 1940. febr. 22.Szeged, 1985. márc. 5.): irodalomtudós, az irodalomtudomány kandidátusa (1974). 1964-től a szegedi egy. német tanszékén dolgozott, 1984-től az összehasonlító irodalomtudományi tanszék vezetője. Szerk. a Studia poetica c. Szegeden megjelenő kiadványsorozatot. A nyelvészeti és szemiotikai megalapozású irodalomelmélet képviselője, a szövegtan művelője. Tanulmányai a m. mellett németül, angolul, oroszul, franciául és lengyelül jelentek meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban. – F. m. Sprichwörter. Analyse einer Einfachen Form. Ein Beitrag zur generativen Poetik (Bp.-Den Haag, 1981); Tanulmányok az irodalomtudomány köréből (társszerk., Bp., 1988); Szemiotika és irodalomtudomány. Válogatott tanulmányok (Szeged, 1990); – Irod. Bernáth Árpád: K. Z. (Irod. tört. Közl., 1985. 2. sz.).