Kezdőlap

Káplány Géza (Erzsébetváros, 1880. febr. 4.Bp., 1952. máj. 19.): könyvtáros. A Ludovika Ak.-át végezte el, de 1907-ben lemondott tiszti rangjáról. Beiratkozot a bp.-i tudományegy.-re, majd Párizsban és Londonban folytatta tanulmányait. 1911-ben bekapcsolódott a Társadalomtudományi Társ. munkájába, a Huszadik Században jelentek meg írásai. 1913-tól a Kereskedelmi Múz. könyvtárosa. Az I. világháborúban közkatona, 1916-20-ban hadifogoly. 1923-tól a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet könyvtárának vezetője. 1944-ben bölcsészdoktorátust szerzett. 1949-ben közreműködött a Műszaki Dokumentációs Központ megszervezésében. Modernizálta a Technológiai Intézet könyvtárát. 1931-ben megindította az első magyar műszaki kurrens szakbibliográfiát, a Műszaki Bibliográfiai Közleményeket. Külföldi intézményekkel együttműködve egy műszaki forrás- és adattudakozó központ kiépítését kezdte meg. Vidéken létrehozta a Technológiai Intézet fiókkönyvtárait. Mo-on az elsők között vezette be a tizedes osztályozási rendszert. Megalakította a Technológiai Központ Barátainak Egyesületét. 1937-től a Magy. Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete könyvtári szakosztályának elnöke volt. – F. m. A „ma” militarizmusa (Bp., 1908); A könyvtárosi élethivatás a könyvtárosképzés tükrében (Bp., 1937); Ipari dokumentáció (Bp., 1938); A mérnökszellem modern korunk szolgálatában (Bp., 1939); A dokumentáció problémái (Bp., 1940); A dokumentáció célja és feladatai (Bp., 1942); Könyvtárak korszerű rendezése és fejlesztése (1-2. kötet, Bp., 1943).– Irod. Móra László: K. G. (Könyvtáros, 1980. 5. sz.); Hangyál Zs. Anna: K. G. pályafutása (Könyvtári Figyelő, 1983. 6. sz.).