Kezdőlap

Kaposi József (Zalaapáti, 1863. febr. 25.Bp., 1922. nov. 7.): irodalomtörténész. 1878-tól mint r. k. papnövendék Esztergomban és Bécsben tanult. 1885-ben pappá szentelték, 1884-től 1898-ig több bp.-i isk.-ban hitoktató, 1884–87 között egyúttal gr. Károlyi Gyula gyermekei mellett nevelő. 1890-től 1906-ig a Magyar Szemle c. szépirodalmi hetilap szerk.-je. 1898–1906 között az Szent István Társulat ig.-ja. 1906-ban kilépett az egyházi rendből. 1919-től az Egyetemi Könyvtár tisztviselője. Több – főleg Dantéval foglalkozó – tanulmánya jelent meg. Olasz és francia műveket fordított magyarra. – F. m. Dante Magyarországon (Bp., 1911). – Irod. Babits Mihály: K. J. Nyugat, 1922; Krúdy Gyula: K. J. (Írói arcképek I. Bp., 1957.)