Kezdőlap

Karádi Pál, Kárádi (Székesfehérvár, 15231590 körül): unitárius püspök, hitvitázó, nyomdász. Bethlen Gergely temesvári főkapitány udvari papja, később az unitárius egyházak püspöke. Radikális felfogása miatt Dávid Ferenchez csatlakozott, akinek elítélése után gúnyos hangú nyílt levelet intézett a mérsékelt unitáriusokhoz. Abrudbányai nyomdájában jelent meg 1569-ben a Balassi Menyhárt árultatásáról c. komédia. Egyesek szerint ő volt ennek szerzője is. – Irod. Kanyaró Ferenc: Unitáriusok Magyarországon (Kolozsvár, 1891); Kardos Tibor: Régi magyar drámai emlékek (Bp., 1960).