Kezdőlap

Károlyi György, gróf (Bécs, 1802. márc. 28.Bp., 1877. nov. 9.): politikus, az MTA tagja (ig. 1830, t. 1832). ~ Gábor atyja. Egy ideig a császári seregben szolgált. Széchenyi ezredtársa, barátja, utóbb több Ny-európai úton kísérője, 1825-ben részt vett az MTA megalapításában. 1830 körül a reformmozgalom támogatója Szatmár vm.-ben. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) egyik alapítója, elnöke (1839), 1839-től az ogy.-eken sógora, Batthyány Lajos által vezetett mérsékelt főrendi ellenzék tagja. 1841-ben Békés vm. főispánja, Maros-szabályozási kir. biztos. 1848-ban Szatmár vm. főispánja, ogy.-i képviselő. 1849-ben Kossuthot üdvözölte Pestre bevonulásakor, bár a trónfosztást helytelenítette. A szabadságharc bukása után rövid fogságot szenvedett, szabadulása után birtokain gazdálkodott, mintagazdaságai országos hírűek voltak. 1867-ben Szatmár vm. főispánja, később koronaőr, főudvarmester lett. – Irod. Lónyay Menyhért Emlékbeszéd (MTA Évk., 1878); Galgóczy Károly: Az OMGE könyve (III. Bp., 1883).