Kezdőlap

Karsai Elek (Putnok, 1922. júl. 14.Bp., 1986. máj. 23.): történész, levéltáros. Az Orsz. Rabbiképző Intézetben, majd a bp.-t tudományegy.-en filozófiát, szociológiát és pszichológiát tanult. 1947-ben szociológiából szerzett bölcsészdoktori oklevelet. 1947-49-ben a bp.-i tudományegy. társadalomtudományi intézetének tanársegéde. 1950-től a Magy. Orsz. Levéltár levéltárosa, majd főlevéltárosa, 1974-től a SZOT Központi Levéltárának ig.-ja. Fő kutatási területe a két világháborúközötti Mo., s főként a II. világháború időszakának története. 1965-ben SZOT-díjat kapott. – F. m. Gyermekmunka a gyáriparban a kapitalizmus kialakulásától az első világháború kezdetéig (Bp., 1947); A szocializmus útján a magyar nép szabadságáért (Bp., 1947); A fehér terror (Pamlényi Ervinnel, Bp., 1951); Az ellenforradalom hatalomrajutása és rémuralma Magyarországon 1919-1921 (összeáll., társszerk. Kubitsch Imrével és Pamlényi Ervinnel, Bp., 1953); A magyar nép története, 2., 1849-1945 (Almási Jánossal és Pamlényi Ervinnel, Bp., 1954); A fasiszta rendszer kiépítése és a népnyomor Magyarországon 1921-1929 (összeáll., társszerk., Bp., 1956); Iratok az ellenforradalom történetéhez (társszerk., I-V., Bp., 1956-76); Vádirat a nácizmus ellen (Dokumentumok. Szerk. Benoschofsky Ilonával, I- IV., Bp., 1958-67); Darutollasok. Szegedtől a királyi várig (Pintér Istvánnal, Bp., 1960); A berchtesgadeni sasfészektől a berlini bunkerig (Bp., 1961); „Országgyarapítás” – országvesztés (I-II, Bp., 1961); Iratok a Gömbös-Hitler találkozó történetéhez (Bp., 1962); „Fegyvertelen álltak az aknamezőkön… ”. Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon 1939-1945 (I- II, Bp., 1962); A budai Sándor palotában történt 1919-1941 (Bp., 1963); A budai vártól a gyepüig 1941-1945 (Bp., 1965); Számjeltávirat valamennyi magyar királyi követségnek (Bp., 1969); A felszabadulás krónikája (M. Somlyai Magdával, Bp., 1970); Sorsforduló. Iratok Magyarország felszabadulásának történetéhez, 1944. szept.-1945. ápr. (szerk. M. Somlyai Magdával, I-II, Bp., 1970); Ítél a nép (Bp., 1977); Szálasi naplója (Bp., 1978); A Szálasi-per (Karsai Lászlóval, Bp., 1988).– Irod. Szücs László: K. E. (Levéltári Szle, 1986. 3. sz.).