Kezdőlap

Karvasy Ágoston (Győr, 1809. máj. 1.Bécs, 1896. jan. 21.): közgazdász, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1846). 1830-ban ügyvédi, 1832-ben jogi doktori oklevelet szerzett és Pesten ügyvédként kezdte pályáját. 1835-ben a nagyváradi jogak.-n a politikai tudományok és a m. váltójog tanszékére nevezték ki. 1838-ban a győri jogak.-ra helyezték át, ahol 1848-ig működött. Elsőként adta elő m. nyelven a politikai tudományokat. 1849-től 1868-ig a pesti egy.-en tanár. Munkásságára elsősorban Adam Smith és Friedrich List tanai hatottak. ~ írta az első m. nyelvű közgazdaságtani és jogi tankönyvet. – M. A politikai tudományok rendszeresen előadva (I–III. Győr, 1843–44); A magyar váltójog (Győr, 1846); A közönséges váltórendszabály (Buda, 1850); Népszerű nemzetgazdaságtan (Pest, 1861); Az államháztartási vagyis pénzügyi tudomány (Pest, 1862); A közrendészeti tudomány (Pest, 1862); Az alkotmányi és igazságügyi politika (Pest, 1862); A váltójogtan (Pest, 1862); A magyar váltójogi eljárás (Pest, 1964); Az ausztriai általános polgári törvénykönyv (Pest, 1870).