Kezdőlap

Kaszab Zoltán (Farmos, 1915. szept. 23.Bp., 1986. ápr. 4.): entomológus, az MTA tagja (l. 1967, r. 1969), Állami díjas (1980). A bp.-i tudományegy.-en végezte tanulmányait természetrajz-vegytan szakon. 1937-ben doktori szigorlatot tett. 1937-től az egy.-en díjtalan gyakornok, ezzel párhuzamosan a M. Nemzeti Múz. Állattárában díjtalan tisztviselőjelölt. 1941-től muzeológus, 1955-től az Állattár vezetője, 1969-től a múz. főig.- helyettese, 1970-től főig.-ja. 1952-ben a biológiai tudományok kandidátusa, 1958-ban doktora. Az MTA Zoológiai Bizottságának 1966-tól elnöke, 1963-69-ben a Tudományos Minősítő Bizottság általános szakbizottságának elnöke. 1970-től a Magyarország állatvilága c. sorozat főszerk-je. Számos nemzetközi társaság és szervezet tagja. Kutatási területe az entomológia, taxonómia, zoogeográfia, faunagenetika. Tanulmányozta Ma. bogárfaunáját, az óceániai szigetvilág állatföldrajzi problémáit és a sivatagi zónák talaj faunáját. Leírt 115 új genust, 43 új subgenust, 1972 új fajt, 249 új alfajt és 1210 új változatot. – F. m. Monographie der Leiochrinen (Bp., 1946); 100 éves küzdelem a kolorádóbogár ellen (Bp., 1955); Az állatok gyűjtése-Bogarak (Bp., 1962); Állathatározó-Bogarak (Bp., 1969). – Irod. Matskási István: In memoriam dr. Z. K. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1987. 5. sz.); Balogh János: K. Z. (Magy. Tud., 1987. 1. sz.).