Kezdőlap

Katona Lajos (Vác, 1862. jún. 4.Bp., 1910. aug. 3.): folklorista, irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1901). 1882-től a váci papi szeminárium növendéke. 1884-ben kilépett a szemináriumból, befejezte egy.-i tanulmányait. 1885–87 között a grazi egy.-en a romanista H. Schuchardt tanítványa és barátja. Hazatérve középisk. tanár Pécsett. 1889-től Bp.-en tanított. Részt vett a Magyar Néprajzi Társ. megalakításában, s az Ethnographia első számát ~ programja indította. 1891–92-ben szerk. is a lapot. Diner-Dénes Józseffel megalapította az Élet c. folyóiratot. A kor legképzettebb elméleti folkloristája hazánkban. Fő témája a népmesék összehasonlító vizsgálata, a Magyar népmesetípusok (Ethnografia, 1903, 1904) csak részlete tervezett összefoglalásának. 1900-tól az összehasonlító irodalomtörténet magántanára a bp.-i egy.-en. 1902–04-ben az Egyetemes Philológiai Közlöny szerk.-je. Munkásságának második felében főleg irodalomtörténeti kérdések foglalkoztatták. Sorra mutatta ki kódexeink forrásait. 1908-tól haláláig a bp.-i egy.-en a m. irodalomtörténet ny. r. tanára. Szinnyei Ferenccel együtt német nyelvű m. irodalomtörténetet adott ki (Lipcse, 1911). – M. A népmesékről (Pécs, 1889); Recht und Unrecht (Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn, 1891); Gesta Romanorum (Ford. Haller János; kiadta K. L., Bp., 1900); Temesvári Pelbárt Példái (Bp., 1902); Alexandriai szt. Katalin legendája (Bp., 1903); A Teleki-codex legendái (Bp., 1904); Petrarca (Bp., 1907); K L. irodalmi tanulmányai (I–II. Bp., 1912). – Irod. Császár Elemér: K. L. (Bp., 1912); Antal László: K. L. (Könyvtáros, 1959. 8. sz.); Bóka László: Arcképvázlatok és tanulmányok (Bp., 1962).