Kezdőlap

Katona Mihály (Szatmárnémeti, 1764. okt. 9.Búcs, 1822. máj. 9.): ref. lelkész, földrajztudós. A debreceni kollégiumban tanult. 1790-ben kollégiumi könyvtáros lett. 1793-tól a frankfurti egy.-en végzett tanulmányokat. Három év múlva tért haza, először Komáromban volt tanár, 1803-tól haláláig Búcson (Komárom m.) lelkész. A legszínvonalasabb és legtartalmasabb m. természeti földrajz szerzője saját korában. – M. A föld mathematikai leírása… (Komárom, 1814);  Közönséges természeti földleírás (Pest, 1824). – Irod. Bulla Béla: Néhány szó a magyar földrajztudomány haladó hagyományairól (Földrajzi Közl., 1954. 1. sz.); Beluszky Pál: K. M. emlékezete (Földrajzi Közl. 1964. 4. sz.)