Kezdőlap

Kecskeméti Ármin (Kecskemét, 1874. ápr. 21.Strasshof, 1944): rabbi, irodalomtörténész, történész. ~ György apja. A bp.-i egy.-en tanult, ahol 1896-ban bölcsészeti doktorátust szerzett. 1898-tól makói főrabbi. 1929-től a szegedi egy. magántanára. Deportálták. – M. A „zsidó” a magyar népköltészetben és színműirodalomban (Bp., 1896); A „zsidó” a magyar regényirodalomban (Bp., 1897); A zsidó irodalom története (I–II. Bp., 1908–09); A zsidók egyetemes története (I–II. Bp., 1927); A csanádmegyei zsidók története (Makó, 1929); Izrael története a bibliai korban (Bp., 1942).