Kezdőlap

Kelemen László (Kiskunfélegyháza, 1919. szept. 4.Pécs, 1984. máj. 5.): pszichológus, a pszichológiai tudományok doktora (1969). Szegedi egy.-i tanulmányainak befejezése után 1945-ben Kiskunfélegyházán tanítóképző intézeti tanár. 1948-ban részt vállalt a Pedagógiai Főisk. létrehozásában, ahol a neveléstudományi tanszék vezetője volt 1964-ig. Kezdeményezésére alakult meg a főisk.-n a pszichológiai tanszék, amelyet 1966-ig vezetett. 1966-tól a debreceni Kossuth Lajos Tudományegy.-en a pszichológiai és pedagógiai fakultáson tanszékvezető egy.-i tanár, 1972-75-ben rektorh. Fő tudományos területe a gondolkodásfejlesztés pedagógiai pszichológiájának kérdésköre volt. E területen tudományos iskolát teremtett. Vezetője volt az egy.-en A gondolkodás fejlesztése c. téma kutatócsoportjának. Előadott külföldi tudományos kongresszusokon (Moszkva, Krakkó, London, Bazel, Lipcse, Leningrád, Bécs). Elnöke volt az MTA Pszichológiai Bizottságának. Apáczai Csere János-díjjal tüntették ki (1981). – M. A tanulók gondolkodása 6-10 éves korban (Bp., 1960); A 10-14 éves tanulók tudásszintje és gondolkodása (Bp:, 1963); A pedagógiai pszichológia alapkérdései (Debrecen, 1967, 1968, 1970, 1973); A gondolkodás fejlesztés elméleti kérdései és módszeres eljávásai (Debrecen, 1968); A felsőfokú oktatás korszerűsítésének pszichológiai alapjai (Bp., 1971); Pedagógiai pszichológia (Bp., 1981, 1984, 1986).– Irod. Domján Károly: Emlékezés egy tudós tanárra (Magy. Pszichológiai Szle, 1984. 5. sz.).