Kezdőlap

Kemény János, báró (Pittsburgh, USA, 1903. szept. 5.Marosvásárhely, 1971. okt. 13.): író, irodalomszervező, színházigazgató. A bárói család elszegényedett ágának sarja. Gyermekkorában visszakerült Erdélybe. A középisk.-t Kolozsvárt végezte. Szerepelt az erdélyi fiatal m. írók első közös bemutatkozó kötetében (Tizenegyek antológiája, 1923). Miután örökséghez jutott, a romániai m. írókat és irodalmat anyagilag is támogatta. Kuncz Aladárral marosvécsi kastélyában írói találkozót szervezett (1926). Itt alakult meg az Erdélyi Helikon írói közössége, amely 1928-tól ezen a címen adott ki irodalmi folyóiratot. 1930-ban átvette a kolozsvári m. színház igazgatását. 1944-ig több regénye és novelláskötete jelent meg. A II. világháború után fizikai munkás volt, majd Marosvásárhelyen a Színművészeti Főisk. könyvtárosa, később az Új Élet c. marosvásárhelyi lapnál dolgozott. 1957-től egymás után jelentek meg novellái, regényei. Tervezett egy több kötetes önéletrajzi regényt is, de ennek csak az első része készült el. – F. m. Rákoc Kis Mihály (r., Kolozsvár, 1929); Kutyakomédia (r., Kolozsvár, 1934); Ítéletidő. Történetek és rajzok a Havas életéből (Kolozsvár, 1938, 1942); A havas dicsérete (novellák; Marosvásárhely, 1957); Vadpáva (r., Marosvásárhely, 1958); Farkasvölgy (r., Bukarest, 1963); Halász, vadász, madarász (elb., Bukarest, 1968); Kakukkfiókák (önéletrajzi r., Bukarest, 1972); Vásárhelytől Lazacországig (útirajz, Kolozsvár, 1972); Apolló megtérése (összegyűjtött novellák, bev. Kántor Lajos, Bukarest, 1972). – Irod. K. J. emlékezete (Igaz Szó, 1971. 11. sz.); Sütő András: K. J. ravatalánál (Forrás, 1972. 4. sz.); Tóbiás Áron: Emlékezés K. J.-ra (Magy. Nemzet, 1972. nov. 19.); Marosi Ildikó: Közelképek. Húsz romániai magyar író (Bukarest, 1974); Jancsó Elemér: Búcsú K. J.-tól (Kortársaim, Bukarest, 1976); Domokos Géza: Őszi sorok (A Hét, 1978. 39. sz.). – Szi. Jékely Zoltán: K. J. sírjánál (vers, Élet és Irod., 1971. 50. sz.); Thury Zsuzsa: Barátok és ellenfelek (viszszaemlékezések, Bp., 1979).