Kezdőlap

Kemény Lajos (Esztergom, 1932. szept. 2.Szeged, 1985. febr. 2.): római katolikus főpap, teológiai tanár. Teológiai tanulmányait Vácott, Bp.-en és Szegeden végezte. 1955-ben szentelték pappá, 1962-ben a bp.-i R. K. Hittudományi Főiskolán teológiai doktorátust szerzett. 1955-1970 között a váci egyházm.-ben több helyen káplán, majd plébános. 1970-től a szegedi R. K. Hittudományi Főiskola tanára, 1979- től rektora, közben Párizsban ösztöndíjas (1972-74). Bölcselettörténeti és egyházművészeti főisk. jegyzeteket írt, m.-ra fordította P. Poupard Initiation à la foi catholique („Bevezetés a katolikus hitbe”, 1969) c. művét. A m. teológiai levelező tagozatok egyik alapító tagja.