Kezdőlap

Kenyeres Balázs (Brassó, 1865. febr. 21.Bp., 1940. febr. 10.): igazságügyi orvostani kutató, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1918, r. 1935). 1883-tól a bp.-i törvényszéki orvostani intézetben működött. 1895-ben magántanári képesítést szerzett. Még ugyanebben az évben a törvényszéki orvostan ny. rk., 1896-tól ny. r. tanára Kolozsvárott, 1915-től Bp.-en, 1935-ben nyugalomba vonult. 1934–35-ben az egy. rektora, jelentős munkásságot fejtett ki az emberi és állati csontok mikroszkopikus elkülönítését, valamint a radiológiának a törvényszéki orvostanban történő alkalmazását illetően. Sokat foglalkozott a törvényszéki szakorvosképzéssel. – F. m. Törvényszéki orvostan (I–III. Bp., 1909–1911); A törvényszéki orvostan tankönyve (I–II. Bp., 1925–1926).