Kezdőlap

Kerpely Kálmán (Oravicabánya, 1864. okt. 11.Bp., 1940. jún. 24.): növénytermesztő, egyetemi tanár, az MTA l. tagja, (1922), ~ Antal (1837–1907) fia. Tanulmányait a keszthelyi gazdasági tanintézetben és a hallei egy.-en végezte. Ezután 1889-ig a mezőhegyesi és kisbéri ménesbirtokon dolgozott, majd a keszthelyi gazdasági tanintézet tanára lett. Növénytani szaktárgyakat tanított. 1893-tól a debreceni gazdasági tanintézetben a növénytermesztés tanára, 1899-től ig.-ja volt. 1898-tól vezette a debreceni dohánykísérleti állomást is. Fő munkaterülete a dohánytermesztés fejlesztése volt. 1907-től a magyaróvári gazdasági ak. ig.-ja, 1920–1935-ben a bp.-i közgazdasági, ill. műegy.-en a növénytermesztéstan ny. r. tanára volt. Nagy eredményeket ért el a csillagfürt-termesztés, a zöldtrágyázás, a seprűcirok-termesztés terén. Nevéhez fűződik a bővebben termő rozsok elterjesztése. Nagyarányú kísérleteket végzett és kiváló érdemeket szerzett a műtrágyák és műtrágyázás megismertetésével, elterjesztésével kapcsolatban. Kezdeményezője volt a sortrágyázásnak, az 1900-as évek elején a dohány permettrágyázásával is foglalkozott. Igen sok tanulmányt és cikket írt. – F. m. A cukorrépa, mint iparnövény (Bp., 1890); Műveleti növényeink gyökélete (Bp., 1897); Dohánymag-termesztés (Bp., 1907); Díszdohányok termesztése (Bp., 1909); Az okszerű talajmívelés a szárazság elleni küzdelemben (Bp., 1910); A műtrágyák helyes alkalmazása (Bp., 1910). – Irod. Bajay Jenő: Emlékezés K. K.-ra (Élővilág, 1965. 1. sz.).