Kezdőlap

Kertész Andor (Gyula, 1929. febr. 19.Bp., 1974. ápr. 3.): matematikus, egyetemi tanár, a matematikai tudományok doktora (1957). Egy.-i tanulmányait Debrecenben végezte. 1960-tól a debreceni KLTE-en az algebrai és számelméleti tanszéket vezette. Az 1962-64-es és az 1968-71-es években a hallei egy. vendégprofeszszora volt. 1968-ban a Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina tagja lett. Kutatási területe a modern algebra volt. Korai munkáinak nagy része az Abel-csoportokra vonatkozik, később modulelmélettel foglalkozott, élete utolsó évtizedét főképpen a gyűrűelméleti kutatásoknak szentelte. Jelentősek még halmazelméleti eredményei is, ezek struktúraelméleti kutatásaival állnak szoros kapcsolatban. Értékesek matematikatörténeti munkái. Négy könyv (ebből kettő halála után jelent meg), és 65 publikáció szerzője, amelyek m., német, angol nyelven jelentek meg. A Publicationes Mathematicae nemzetközi folyóirat szerk. bizottsági tagja volt. – F. m. Az operátormodulusok általános elméletéhez (Debrecen, 1957): Vorlesungen über artinsche Ringe (Bp., 1968). – Irod. Győry, K.: Professzor Dr. A. K. (Publ. Mathem., 1974).