Kezdőlap

Kertész István (Putnok, 1904. ápr. 8.Notre Dame, Indiana, USA, 1986. jan. 26.): történész, diplomata. 1926-ban szerzett államtudományi és j ogi doktorátust a Pázmány Péter Tudományegy.-en. Egy ideig egy.-i előadó volt, majd ügyvéd lett. 1938-ban került a Külügymin.-ba, ahol főleg nemzetiségi ügyekkel foglalkozott. 1942-ben a bukaresti m. követségen volt tisztviselő. 1946-ban a párizsi béketárgyalásokon a m. küldöttség főtitkáraként vett részt. 1947-től római nagykövet volt. Hivali ideje lejártával nem tért vissza Mo.-ra, 1949-től amerikai egy.-eken tanított történelmet, politikatudományt. 1951-ben az indianai Notre Dame Egy. hívta meg tanárának. Az USA- ban főleg angol nyelven jelentek meg publikációi. – M. Általános békerevízió, vagy a trianoni szerződés külön revíziója? (Bp., 1933): Az állam nemzetközi felelőssége (Bp., 1938); Az Egyesült Államok külpolitikája (Bp., 1941); Békekötés a II. világháború után (München, 1978).– Irod. Somssich László: K. I. halálára (Irodalmi Újság, 1986. 2. sz:); Sztáray Zoltán: K. I. halálára (Katol. Szle, 1986. 1. sz.).