Kezdőlap

Kesselyák Adorján (Ungvár, 1906. jan. 15.Szeged, 1951. nov. 25.): zoológus, főiskolai tanár. A bp.-i tud. egy.-en – mint az Eötvös-kollégium tagja – 1928-ban tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1929–31 között Berlinben folytatta tanulmányait ösztöndíjjal. 1938-ban egy.-i magántanári képesítést szerzett a bp.-i egy.-en az oknyomozó állattan c. tárgykörből. 1934-től tanársegéd, 1938-tól adjunktus a bp.-i egy. állatrendszertani intézetében. 1939-ben ösztöndíjjal a nápolyi zoológiai állomáson dolgozott. 1940-től haláláig a szegedi Pedagógiai Tanárképző Főisk. állattani tanszékének vezetője, közben 1948–49-ben a kolozsvári Bolyai János Tudományegy. meghívott tanára. Az ászkarákok biológiai és rendszertani vizsgálatával foglalkozott. Egyik kezdeményezője a Tisza biológiai kutatásának. Több új fajt fedezett fel, és több ritka faj előfordulását mutatta ki hazai viszonylatban. Sikeres és tartós preparátumfestési technológiákat dolgozott ki, és szintetikusan állított elő kanadabalzsamot. Számos tudományos dolgozata jelent meg m. és német nyelven. Számos munkája kéziratban maradt. – F. m. A szemlencse regeneratio kiváltó tényezői (Állattani Közl. XXXII. 1935); Az élet jelenségei – Biológia (Kis Enciklopédia, Bp., 1938); Die Arten der Gattung Jaera Leach (Zoologische Jahrbücher Syst. LXXI. 1938); Az állattani fejlődés belső lényege (Term. Tud. Közl. 1942); A közönséges víziászka ivadékgondozásának lényege az ászkarákok törzsfejlődésének megvilágításával (Állattani Közl. 1943); A Tisza természettudományi monográfiájának tervezete (Alföldi Tudományos Int. Évk., I. 1944–45); Állatrendszertani Compendium (Kolozsvár, 1948). – Irod. Dudich Endre: K. A. emlékezete (Állattani Közl., XLV. 3–4. sz.).