Kezdőlap

Kilczer Gyula (Bp., 1892. okt. 12.Bp., 1974. jan. 15.): geofizikus, a műszaki tudományok doktora (1970). A bp.-i tudományegy.-en szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát (1916), majd gyakornok, ill. tanársegéd volt 1917-ig. Ezt követően Békéscsabán, 1933-tól a bp.-i ev. gimn.-ban tanított. A közoktatásügyi min. (1947–50), a Magy. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos munkatársa volt (1950–60). Közel 60 éves korában kezdett geofizikai kutatással foglalkozni, kandidátusi disszertációját A refrakciós szeizmikus mérési adatok teljes javítása a legkisebb hibanégyzetek módszerével címmel védte meg 1961-ben. Érdeklődése ezután a földmágneses tér geometriai szerkezetére irányult. Nemcsak a korábbi módszerek alkalmazásának elvi korlátaira mutatott rá, hanem megadta a helyes megoldást is. Eredményeiről több külföldi és hazai cikkben számolt be és 1970-ben védte meg Az excentrikus földdipólus mágneses potenciálterének koherens multipólus sora c. ak.-i doktori értekezését. Munkásságáért 1972-ben Eötvös Loránd-Emlékéremmel tüntették ki. – Irod. K. Gy. (Magy. Geofizika, 1974. 1-2. sz.).