Kezdőlap

Királyi Pál József (Szepetnek, 1818. aug. 10.Bp., 1892. máj. 25.): politikus, újságíró, agrárpolitikai szakíró. A pesti egy.-en jogi tanulmányokat folytatott. 1845–48 között a Jelenkor c. lap munkatársa, majd szerk.-je volt. Részt vett a szabadságharcban. Világos után besorozták az osztrák hadseregbe, ahonnan 1856-ban szabadult. 1854–60 közt a Pesti Naplót szerk. 1861-ben Pest város főjegyzőjévé választotta, s első ízben lett az ogy.-tagja, ekkor Deák-párti programmal. 1865–1884 között újból képviselő, Apponyi Albert személyes híve, a nemzeti párt elnöke. A kiegyezés utáni korszakban különböző kulturális intézmények megszervezésében (Orsz. Zeneakadémia, Népszínház stb.) és fellendítésében játszott fontos szerepet. Alapítványok, ösztöndíjak adományozásával elsősorban a főváros zenei életének volt pártfogója. Irodalommal is foglalkozott. – M. Robot és dézma (díjazott agrárpolitikai tanulmány, Pest, 1845); Szigetvár 1566-ban (történeti r., I–IV. Pest, 1858–59). – Irod. Gerlóczy Károly: K. P. emlékezete (Bp., 1893).