Kezdőlap

Kiss József (Buda, 1748. márc. 19.Zombor, 1812. márc. 13.): vízépítő mérnök, ~ Gábor testvére. Tanulmányait a bécsi (gumpelsdorfi) hadmérnöki ak.-n végezte (1766–1768? ). Előbb mint hidász szolgált, majd kilépve a hadseregből, kamarai mérnökként a pozsonyi Duna-szakaszon, később a bácsi kamarai kerületben működött. Számos értékes felmérési lapja és szabályozási terve maradt fenn a Duna Dévény és Komárom közti, valamint mohácsi szakaszáról és a bácskai mocsarak lecsapolásáról. A bácsi kerületben végzett eredményes vízrendezési munkáinak elismeréséül 1788-ban kamarai ig. mérnöknek nevezték ki Zomborba. Felismerve a Duna és a Tisza közti jelentős szintkülönbséget, fivérével ~ Gáborral együtt tervet készített egy Monostorszeg és Újverbász között építendő hajózó és lecsapoló csatornára. Az építési engedélyt elnyerve részvénytársaságot szerveztek „Ferenc-csatornai kir. szabad hajózási társaság” néven (1792). A munkálatok 1793-ban kezdődtek meg vezetésével, s a csatorna már Sztapárig hajózható volt (1797), amikor a társulat vezetősége kibuktatta a társulatból ~t és távol levő fivérét, Gábort, s a munkálatok befejezését az akkori építési főigazgatóra, Heppe Szaniszlóra bízta (1797–1801). ~ és fivére elszegényedve haltak meg. Kéziratai (naplók, politikai röpiratok stb.) az OSZK kézirattárában vannak. – Irod. Sárközy Imre: K. J. és Kiss Gábor (Magy. Mérnök- és Építész Egyl. Heti Ért. 1900.).