Kezdőlap

Kiss Károly (Buda, 1793. aug. 12.Pest, 1866. febr. 17.): hadtudományi író, az MTA tagja (l. 1831, r. 1840). 1842-től a Kisfaludy Társ. tagja. 1837-ig aktív katonai szolgálatot teljesített, később a pesti polgári magyar őrhad (1845) és a nemzetőrség (1848) szervezésében tevékenykedett. 1848. márc.-ban a nemzetőrség országos tanácsának osztályfőnökévé és politikai előadóvá nevezték ki. Innen később a belügy-, majd a honvédelmi min.-hoz nyert áthelyezést. Hadtörténeti munkássága során főleg Hunyadi János hadjárataival foglalkozott. Hadi műszótárt készített és magyarra fordította Károly főherceg hadtudományi munkáját. Hadtudományi leírást készített a várnai, rigómezei és nikápolyi ütközetekről. Munkatársa volt Kisfaludy Károly Aurórájának. – M. Hunyadi János utolsó hadjárata Bolgár- és Szerbországban (Pest, 1836); Olvasmányok a hadi történelemből (Pest 1845). – Irod. Mátray Ernő: K. K. 1833–1866. (Fővárosi L. 1866. 42. sz.); Toldy Ferenc: Gyászbeszéd K. felett (Toldy Ferenc: Összegyűjtött munkái VI. Pest, 1872); Tihanyi Károly: K. K. irodalmi munkássága (Bp., 1938).