Kezdőlap

Klemm Imre Antal (Léka, 1883. szept. 1.Pécs, 1963. dec. 23.): nyelvész, egyetemi tanár, a nyelvészeti tudományok doktora (1957), az MTA l. tagja (1927–49). 1902-ben belépett a Benedek-rendbe. Tanulmányait a pannonhalmi főisk.-n végezte; 1909-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Hosszabb külföldi tanulmányút (Párizs, London, Brüsszel, Stockholm, Róma, Ljubljana stb.) után 1911–32-ben pannonhalmi főisk. tanár. 1932-től a pécsi, 1940-től a szegedi egy.-en a m. és finnugor nyelvtudomány, 1946–55-ben a m. nyelvészet ny. r. tanára. Több külföldi tudományos társaság választotta tagjává. A m. nyelvtörténet és a finnugor nyelvészet szerteágazó kérdéseivel foglalkozott, mindegyikben maradandót alkotott. Haláláig a finnugor összehasonlító mondattanon dolgozott. – F. m. Magyar történeti mondattan (Bp., 1928–42). – Irod. Szabó Pál: A Magy. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága (Pécs, 1940); Rónai Béla: K. I. A. 1883–1963 (Magyar Nyelvőr, 1964. 1. sz.); Temesi Mihály: I. A. K. in memoriam (Acta Linguistica, XV. 1–2. 1965).