Kezdőlap

Klimm Mihály (Buda, 1851. szept. 4.Bp., 1897. jan. 25.): vízimérnök, egyetemi tanár. Oklevelét 1870-ben a budai műegy.-en szerezte, majd Kruspér István mellett a földmérés asszisztense. 1872-ben állami ösztöndíjjal külföldre ment. Részt vett a hamburgi kikötő építésében, majd annak befejeztével 1875–78-ban az Elba-szabályozásnál dolgozott. Ezután német állami szolgálatba lépett és a Rajna-szabályozási munkálatoknál működött. 1879-ben a bp.-i műegy. a vízépítésnek külön tanszéket létesített, amelyre ~et hívták meg. 1882-ben elsőként rendszeresítette a vízmérő gyakorlatokat és Nagymaroson megszervezte a műegy. vízmérő állomását. 1888-ban tevékenyen részt vett a tiszai árvizek elhárításában. 1889–91-ben rektor. Tanulmányai a Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönyében jelentek meg (A Shaw-féle lőpor által működő cölöpverő gép, 1872; Új kikötők Hamburgban, 1875; A Felső-Rajna szabályozásáról, 1877; A kapaszkodó hajózásról, 1881). – M. Műszaki vélemény Budapest főváros balparti részének csatornatervezete tárgyában (Bp., 1885). – Irod. Sárközy Imre: K. M. (Mérnökegylet Heti Ért. 1897); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).