Kezdőlap

Klupathy Jenő (Kassa, 1861. okt. 21.Bp. 1931. márc. 2.): fizikus, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1908). Tanulmányait 1876–80 közt a bp.-i tudományegy.-en és a műegy.-en végezte. Eötvös Lorándhoz került tanársegédnek. Rövid külföldi tanulmányút után 1888-ban főgimn. tanár és a kísérleti fizika helyettes tanára. 1903-tól a tudományegy.-en újonnan szervezett gyakorlati fizikai tanszék első rk. tanára, 1908-tól r. tanára. 1910-ben a gyakorlati fizikai intézet megszervezője és ig.-ja. 1921-ben nyugdíjba vonult. 1898-ban megalapította a Bp.-i Egyetemi Atlétikai Clubot (BEAC), s ennek 1912-ig elnöke volt. 1900-ban megindította és 1912-ig szerk. az Uránia c. folyóiratot. Egy vetítési célokra alkalmas javított ívlámpa és a hanggal történő elektromos távkapcsolás feltalálója. Említésre méltó eredményeket ért el a folyadékok szilárdságára vonatkozó vizsgálatok terén is. – F. m. Az elektromosság és mágnesség tana (Bp., 1891); Physikai mérések (Bp., 1912). – Irod. Rybár István: Beszéde K. J. ravatalánál (MTA Emlékbeszédek, 1931); K. J. (Élet és Tud. 1955. 42. sz.)