Kezdőlap

Kmeth Dániel (Breznóbánya, 1783. jan. 15.Kassa, 1825. jún. 20.): csillagász, matematikus, akadémiai tanár, piarista. A pesti egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1812-től 1823-ig Pasquich segédjeként működött az egy. budai obszervatóriumában, de vele összekülönbözött. 1823-ban Kassára helyezték, hol az ak.-án a felső matematika tanára volt. – M. Observationes astronomicae (Buda, 1821);  Astronomische Beobachtungen (Buda, 1823). – Irod. Kelényi B. Ottó: A magyar csillagászat története (Bp., 1935); ifj. Barta Lajos: A magyar csillagászat története (Csillagászati Évk. 1959); M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bp., 1964) .