Kezdőlap

Koch Ferenc (Budafok, 1901. aug. 25.Bp., 1974. okt. 29.): geográfus, egyetemi tanár. Oklevelét a bp.-i Közgazdaságtudományi Karon földrajzból szerezte (1923), majd ugyanott tanársegéd, Teleki Pál tanítványa volt. 1951-ben az MTA őt bízta meg a földrajzi kutatóbázisként létesített Földrajzi Könyv- és Térképtár megszervezésével és vezetésével. Nagy része volt az újjáéledő Földrajzi Társ. megszervezésében (1952). 1954-től a bp.-i ELTE regionális földrajzi tanszékének tanszékvezető egy.-i tanára lett. Szakközleményeit, jegyzeteit a felsőoktatásban sokáig használták. Kádár Lászlóval sajtó alá rendezték és kiegészítették Teleki Pál: A gazdasági élet földrajzi alapjai c. munkáját. – M. A nyolcvanéves Magyar Földrajzi Társaság története (Bp., 1954); Földrajzi Zseblexikon (Petres Lászlóval, Bp., 1955). – Irod. Somogyi Sándor: Búcsú K. F.-től (Földrajzi Közl., 1974. 4. sz.).