Kezdőlap

Koch Sándor (Kolozsvár, 1896. aug. 16.Szeged, 1983. máj. 25.): mineralógus, a föld- és ásványtani tudományok doktora (1952), Kossuth-díjas (1953). A bp.-i tudományegy.-en doktorált 1920-ban, majd ugyanitt az ásványok fiziográfiája tárgykörből habilitált. Első munkahelye a Nemzeti Múz. Ásványtára, 1932-től a múz. elnöki hivatalának vezetője. A szegedi tudományegy. Ásvány-kőzettani Tanszékére 1940-ben nevezték ki tanszékvezető egy.-i tanárnak. Három alkalommal a Természettudományi Kar dékánja. Kutatómunkája kiterjedt a Kárpát-medence új és már ismert ásványainak vizsgálatára és leírására. A hasznosítható elemek geokémiájának öszszefoglalója. – F. m. A magyar ásványtan története (Bp., 1952); Magyarország ásványai (Bp., 1966, 1985). – Irod. Grassely Gyula: K. S. (Földt. Közl. 1984. 4. sz.).