Kezdőlap

Kocsis Mihály (Újdombóvár, 1899. szept. 5.Pécs, 1970. dec. 5.): jogász, egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok doktora (1967). A bp.-i tudományegy.-en jogot végzett. Szekszárdon 1928–32-ben bírósági fogalmazó, 1937-től 1940-ig ügyész. A pécsi tudományegy.-en az anyagi büntetőjog magántanárává képesítették (1939), a pécsi kir. törvényszék bírája 1942-ig, majd 1943–44-ben a pécsi kir. ítélőtábla titkára volt. 1945-től népbírósági elnök, 1951-ig a pécs-szekszárdi bíróság elnöke. A pécsi tudományegy. állam- és jogtudományi karának dékánja és 1951–1956 között nyugdíjazásáig, 1970-ig az eljárásjog tanszékvezető egy.-i tanára volt. – F. m. A folytatólagos bűncselekmény (Pécs, 1939); Az anyagi igazság a szocialista büntetőperben (kandidátusi értekezés tézisei, Bp., 1954); A másodfokú büntetőbíróság ítélő hatalma (Bp., 1960); A magyar büntető eljárási jog (egy.-i tankönyv, Móra Mihállyal, Bp., 1961); A jogforrások ügye a büntetőeljárásban (Bp., 1966).