Kezdőlap

Kolinovics Gábor (Senkvic, 1698. márc. 24.Modor, 1770. dec. 22.): királyi táblai hites jegyző, történetíró. 1715–1716-ban a piarista rend tagja. 1717-ben Bajmócon, ugyanebben az évben Vöröskőn úriszéki ügyvéd; Pozsony vm. jegyzője mellett is dolgozott. 1730-tól Pozsony megyei esküdt, majd számvevő és kir. táblai hites jegyző. Több történeti, főleg kortörténeti tárgyú latin munkát írt, ezek azonban kéziratban maradtak, csak halála után adott ki közülük néhányat barátja, Kovachich Márton György. A bp.-i Egyetemi Könyvtárban őrzött kéziratai között van önéletrajza, a hétéves háborúról írt munkája, valamint egyebek mellett az 1701–1720 közti m. történetről, a Rákóczi-szabadságharcról írt munkája, mely utóbbi a népi kuruc szemlélet sok vonását mentette meg az utókor számára. – M. Chronicon militaris ordinis equitum templariorum…(Kiadta Kovachich Márton György K. életrajzával, Pestini, 1789); Nova Ungariae periodus, 1741 (Buda, 1790).