Kezdőlap

Kolos Richárd, Koch (Bp., 1904. szept. 16.Bp., 1969. aug. 14.): gépészmérnök, egyetemi tanár. Oklevelét a bp.-i műegy.-en szerezte (1927), ezután másfél évig a Láng Gépgyárban dolgozott gyakornokként, majd közel másfél évtizedig a Magy. Siemens Művek műszerosztályának mérnöke, ill. főmérnöke volt. Itt alakult ki érdeklődése a mérés- és műszertechnika kutatása és gyártása iránt, és e témakör szerkesztési kérdéseivel foglalkozott. 1937-ben feleségül vette Móricz Virág írónőt. 1945 után tervezőmérnök, 1949-ben megbízták az Elektromos Készülékek és Mérőműszerek Gyárának megszervezésével, melynek a főmérnöke lett. Megszervezte a Műszeripari Központot (1950), 1951-től a Kohó- és Gépipari Min. műszeripari főosztályát vezette, 1954-től miniszterh., 1962-ben a Tudományos és Felsőoktatási Tanács főtitkára, majd az OMFB (Orsz. Műszaki Fejlesztési Bizottság) elnökh.-e volt. A szervezési feladatok mellett foglalkozott a műszaki felsőoktatás kérdéseivel is. Az Áll. Műszaki Főisk. műszertagozatának vezetője és előadója (1950–53). A bp.-i – általa megszervezett műszerszakán – a Műszer- és Méréstechnika tanszék tanszékvezető egy.-i docense (1953–61), 1961-től tanszékvezető egy.-i tanár, 1964-től a Híradás- és Műszeripari Technológia tanszékvezetője. Elektromechanikus műszerek és készülékek gyártástechnológiája tárgykörben tartott előadásokat, írt egy.-i jegyzeteket. Nevéhez fűződik a szocialista nagyipari műszergyártás megszervezése, a műszermérnöki képzés létrehozása. Nevét viseli Bp.-en a Finommechanikai és Híradástechnikai Szakközépisk. Autóbaleset áldozata lett. – F. m. Elektromechanikus műszerek (I.-II., Bp., 1963. III., 1964). – Irod. (N. n.): K. R. (Műszaki Élet, 1969. aug. 22.); (N. n.): K. R. (Mérés és Automatika, 1969. 9. sz.).