Kezdőlap

Kolosváry Sándor (Kóródszentmárton, 1840. jún. 23.Bp., 1922. aug. 7.): jogász, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1892). Marosvásárhelyen tanult. Rövid joggyakorlat után, 1867-től a kolozsvári ref. kollégium jogi tanfolyamának, 1870-től a jogak. tanára. 1872–1910 között kolozsvári egy.-i tanár (előbb magánjog, bölcseleti jog, bányajog, majd állam- és jogtörténet). Legjelentősebb műve a helytartósági jogszabályokról Óvári Kelemennel közösen kiadott forrásgyűjtemény: Corpus statutorurn Hungariae municipalium (I–VIIL, Bp., 1885–1890; kiadta Óvárival együtt Verbőczy Hármaskönyvét (Bp., 1897). A Magyar Törvénytár (Corpus Juris Hungarici ) millenniumi emlékkiadásában ugyancsak ~ fordította – Óvárival együtt – az 1301–1657. évekről szóló anyagot, valamint az erdélyi törvényeket (1540–1848). – Irod. Illés József: emlékbeszéde (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1929).