Kezdőlap

Komáromi Csipkés György (Komárom, 1628Debrecen, 1678. okt. 6.): ref. prédikátor, egyházi és nyelvészeti író. Tanulmányait Komáromban, majd 1646–49-ben Sárospatakon folytatta. 1649–50-ben rektor Kassán. 1650–53 között az utrechti egy.-en tanult. Hazatérése után tanár, majd 1657-től haláláig ref. lelkész Debrecenben. Apáczai Csere Jánossal baráti kapcsolatban állott és puritánus elveket vallott. Munkásságának méreteire jellemző, hogy 1677-ben kinyomatta műveinek jegyzékét, mely 61 munkát tartalmazott. Legnagyobb irodalmi teljesítménye bibliafordítása, mely csak halála után jelent meg (Leiden, 1718). A csillagjóslatról és az üstökös csillagokról írt munkáiban a babona ellenszeréül a tapasztalatot és a tudományos felvilágosítást hirdette (Az judiciania astrológiáról és üstökös csillagokról való judicium, Debrecen, 1665). Ő szerk. a debreceni kollégium 1657. évi törvénykönyvét. Latin nyelvű m. nyelvtant (Hungaria illustrata, Utrecht, 1655), angol nyelvtant (Anglicum Specilegium, Debrecen, 1664) és nagyszámú latin és m. nyelvű egyházi munkát írt. – M. Concionum sacrarum centuris (I–V. Nagyvárad–Nagyszeben–Debrecen, 1659–69); Angliai puritanismus (Amesius művének fordítása, Debrecen, 1662); Igaz hit (Nagyszeben, 1666). – Irod. Földváry László: K. Cs. Gy. és bibliája (Prot. Szle, 1891); Csinády Gerő: Babonaellenes harc Debrecenben a XVII. században (Élet és Tud. 1955. 30. sz.).