Kezdőlap

Komját Aladár (Kassa, 1891. febr. 11.Párizs, 1937. jan. 3.): költő és újságíró. Apja Korach Fülöp adóhivatali tisztviselő. Iskoláit Letenyén, Fiuméban és Bp.-en végezte, majd az egy. jogi fakultására járt. 1911-ben családjával Fiuméba költözött, ahol bírósági tisztviselő lett. 1913-ban a bp.-i ügyészségre került, 1914-ben a Tudor Akkumulátorgyárban vállalt bérelszámolói munkát. A háború alatt részt vett az antimilitarista mozgalomban, s a forradalmi szocialista csoport egyik vezető tagja volt. Egy ideig Kassák Lajos lapjaiba (Tett, Ma) dolgozott. 1918 nov.-ében Hevesi Gyulával megalapította az Internacionálé c. folyóiratot, mely a KMP megalakulása után a párt első ideológiai folyóirata lett. A Tanácsköztársaság bukása után néhány hónapig Bp.-en rejtőzködött, majd Bolognába emigrált. Több hónapot töltött börtönben. 1921-ben kitoloncolták az országból. 1922 őszig Bécsben (Uitz Bélával) az Egység c. kommunista folyóiratot szerk., melynek további néhány száma 1924-ben Berlinben jelent meg. ~ Németo.-ban előbb a Kommunista Párt könyvkiadójánál, majd a Kommunista Internacionálé folyóiratának, az Inprekorrnak egyik szerkesztőjeként dolgozott. Többször járt az SZU-ban, részt vett 1930-ban a harkovi írókongresszuson is, 1933-ban az Inprekorr helyébe lépő Rundschau szerkesztőségében dolgozott Bázelben, majd (1935-től) Párizsban. Publicisztikai és költői pályájának ez az utolsó szakasza a legtermékenyebb. Váratlan hirtelenséggel halt meg. Idegen név alatt temették el a párizsi Père-Lachaise temetőben. Hamvait 1966-ban hazahozták. – M. Kiáltás (Bp., 1917); Új Internacionálé (Bp., 1919); Mindent akarunk! (Moszkva, 1931); Megindul a föld (Párizs, 1937); Válogatott versek (Bp., 1949); Összegyűjtött művei (sajtó alá rendezte Hegedüs Éva műveinek bibliográfiájával és kronológiájával Bp., 1957); Válogatott művei (Komját Irén életrajzával, Magyar Klasszikusok, Bp., 1962); Versek (Méliusz József K.-tanulmányával, Bukarest, 1962); Két világ mesgyéjén (Waldapfel József előszavával, Bp., 1962). – Irod. A K.-ról szóló tanulmányok, méltatások, cikkek jegyzéke 1957. jún. 1-ig Hegedüs Éva bibliográfiájában. További írod. Szabó György: K. A. költészete (Bp., 1958. 2–3. sz.); Szabó György: „Az új rend katonája mindhalálig” (Élet és Irod. 1959. 14. sz.); Waldapfel József: K. A. helye irodalmunk történetében (Az MTA I. Oszt. Közl. 1960); Király István: Az első kommunista költő (Társadalmi Szle, 1960. 3 sz.).