Kezdőlap

Koncz József (Bözöd, 1829, nov. 11.? ) történetíró. Teológiát végzett a kolozsvári és nagyenyedi papnevelőben, utána tanár Marosvásárhelyen. 1858-tól két évig külföldi egy.-eket látogatott, majd a marosvásárhelyi ref. kollégiumban tanár. A Teleki-hagyaték rendezésével foglalkozott. 1896-ban a Teleki-levéltárnak is őre lett. Irodalomtörténeti és egyháztörténeti dolgozatai nagy számban jelentek meg. Főleg Erdély történetével, múltjával foglalkozott. Gyűjteménye, kézirathagyatéka Kolozsvárra az Erdélyi Múzeumba került. – F. m. Bethlen Gábor fejedelem végrendelete (Marosvásárhely, 1878); A marosvásárhelyi ev. ref. collegium könyvnyomdájának százéves története (Marosvásárhely, 1887); A marosvásárhelyi ev. ref. collégium története (Marosvásárhely, 1896).