Kezdőlap

Konek Sándor (Pest, 1819. aug. 18.Balatonfüred, 1882. aug. 1.): statisztikus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1858, r. 1867). Bölcseleti és jogi tanulmányait a pesti egy.-en folytatta. 1839-től egy ideig az udvari kamara fogalmazó gyakornoka Budán. 1845–50 között a győri ak.-n a statisztika és bányajog tanára, 1850-ben a pozsonyi ak.-ra helyezték át. 1854-ben a pesti egy.-en a statisztika tanárává nevezték ki. Előadásaiban, könyveiben a statisztika önálló tudomány voltát hirdette. Művei részben összefoglaló jellegűek, részben a népesedési és bűnügyi statisztika kérdéseivel foglalkoznak. Közgazdasági-statisztikai értekezéseiben a m. érdekek érvényesüléséért küzdött. – F. m. Az ausztriai birodalom, jelesen a magyar korona országainak statisztikai kézikönyve (Pest, 1865); A statisztika elmélete (Bp., 1869); Újabb adatok Magyarország bűnvádi statisztikájából (Bp., 1879); Bányászatunk jelen állapota… (Bp., 1882); Magyarország és egyes törvényhatóságainak népmozgalma 1877–79 (Bp., 1882). – Irod. Kautz Gyula: Emlékbeszéd K. S. felett (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1886); Láng Lajos: Emlékbeszéd dr. K. S. felett (Bp., 1887).