Kezdőlap

Konkoly-Thege Gyula (Aranyosmarót, 1876. dec. 21.Bp., 1942. dec. 6.): agrárstatisztikus. Az MTA l. tagja (1938). 1898-ban kezdte pályáját a Központi Statisztikai Hivatalnál. 1936-tól 1939-ig a hivatal elnöke. 1930-ban a közgazdaságtudományi karon az agrárstatisztika magántanára. Konjunktúrakutatással is foglalkozott, a Magy. Gazdaságkútató Intézet alelnöke volt. A két világháború között tevékenyen részt vett a szövetkezeti fejlesztésekben. – F. m. Magyarország földbirtokviszonyai és a földreform (Bp., 1925); Magyarország mezőgazdasági statisztikájának szervezete (Bp., 1927);  Magyarország külkereskedelmi forgalma és a mezőgazdasági kivitel jelentősége (Bp., 1930); A magyar föld jelzálogos terhei az 1931. év végén (Bp., 1932); La statistique agricole en Hongrie (Bp., 1932).