Kezdőlap

Kónya Albert (Szolnok, 1917. jún. 4.Bp., 1988. márc. 16.): fizikus, az MTA tagja (l. 1958, r. 1976). Oklevelét 1939-ben szerezte Szegeden. Ugyanott, majd 1941-től a kolozsvári Tudományegy.-en tanársegéd. 1942-45 között katonai szolgálatot teljesített, amely rövid hadifogsággal ért véget. 1945-től a Bp.-i Műszaki Egy. adjunktusa, majd intézeti tanára. 1950-52 között a miskolci Nehézipari Műszaki Egy. Fizikai Tanszékének tanszékvezető egy.-i tanára, 1951-52-ben a miskolci Gépészmérnöki Kar dékánja. 1952-54-ben oktatásügyi miniszterh., 1954-55-ben az MDP KV tudományos, oktatási és kulturális osztályának vezetőh.-e, 1954-56-ban az MDP KV póttagja. 1956 őszén oktatásügyi min., majd oktatási kormánybiztos. 1957-60 között a Tudományos és Felsőoktatási Tanács főtitkára. 1957-82 között a Bp.- i Műszaki Egy. fizikai tanszékének professzora, 1971-től tanszékvezető egy.-i tanára, 1974-től a Fizikai Intézet ig.-ja. Részt vett az általa kezdeményezett koherens optikai kutatásokban, méréstechnikai fejlesztésekben és felületfizikai vizsgálatokban. Az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának titkára (1963-64), elnöke (1970-73), az MTA főtitkárh.-e (1964-70), Tudományos Minősítő Bizottságának (TMB) elnöke (1972-83). A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) társelnöke, majd alelnöke 1972-től, a MTESZ Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkára, majd elnöke volt. A Szocialista Országok Műszaki Tudományos Szervezeti Szövetségének (FENTO) alelnöke volt. Atomhéjfizikával és a szilárdtestek fizikájával, kvantumkémiával foglalkozott. – F. m. A kálium-atom egyes termjeinek elméleti meghatározása (Bp., 1941); Fizika (Bp., 1951); Fizikai kézikönyv műszakiaknak 1-2. (társszerk., Bp., 1980).– Irod. Búcsú K. A.-tól (Fizikai Szle, 1988. 8. sz.); Tarján Imre: K. A. (Magy. Tud., 1988. 7-8. sz.); Terplán Zénó: K. A. (A Mi Egyetemünk, 1988. 15. sz.).