Kezdőlap

Kopácsi István (?Sárospatak, 1562 körül): reformátor, iskolaalapító. Eredetileg Ferenc-rendi szerzetes volt Sárospatakon. Sárospatakon és környékén Perényi Péter pártfogásával működött, 1530 körül ugyanitt iskolát nyitott. 1542-ben Wittenbergben beiratkozott az egy.-re, de nemsokára hazatért, és Drágfy Gáspár az erdődi egyház és isk. vezetésével bízta meg. 1547-ben Nagybányán lelkész és iskolaalapító. 1549-ben Sárospatakra ment, ahol az iskolát kollégiummá fejlesztette. Elnökletével fogadta el a tarcali zsinat (1562) Béza kálvini szellemű hitvallását.