Kezdőlap

Koppány (?? , 998): nemzetségfő, a Somogy területén élő Árpád-házi ág leszármazottja. Géza fejedelem halála után mint a fejedelmi család legidősebb tagja, igényt tartott a fejedelemségre és a pogány levirátus értelmében Sarolt fejedelemasszony kezére. Igényének érvényesítésére hadat indított I. István ellen, de Veszprémnél csatát vesztett és elesett. Testét felnégyelték, egy-egy darabját Erdélyben, Veszprémben, Győrben és Esztergomban várkapura szögezték. Birtokait István elfoglalta.