Kezdőlap

Korbély József (Hódoscsépány, 1864. szept. 10.Debrecen, 1939. ápr. 22.) vízépítő mérnök. 1887-ben a bp.-i műegy.-en szerzett mérnöki oklevelet. 1888-ban lépett a Berettyó-Ivánfenék-Mezőtúr-Mesterszállási Ármentesítő Társulat szolgálatába, 1890-ben szakaszmérnök, 1891-ben a Berettyóöblözet h. osztálymérnöke, 1895-től a Berettyó Vízszabályozó Társulat ig. főmérnöke előbb Nagyváradon, majd Debrecenben. 1937-ben nyugalomba vonult. Nevéhez fűződik a Társulat árvédelmi rendszerének és belvízrendezésének kiépítése. 1901-től az Orsz. Vízügyi Nagytanács tagja. Az Árvizekről c. művének megállapításai ma is szerepelnek a műegy.-i előadásokban. Szépirodalmi tevékenységet is folytatott. – F. m. Az árvízjelzés, tekintettel a Körösök és a Berettyó vízjárására… (Bp., 1907; 1909-ben Hollán-pályadíjat nyert); Árvizekről (Bp., 1915); A Tisza-szabályozása (Debrecen, 1937; aranyéremmel tüntették ki). – Irod. Mihalik Ferenc: K. J. emlékezete (Vízügyi Közl. 1940. 1. sz.); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).