Kezdőlap

Korbuly György (Nemesócsa, 1903. ápr. 18.Chicago, USA, 1981. nov. 14.): orvos, orvostörténész. Középisk.-it Nagyszombatban és Komáromban, egy.-i tanulmányait Halléban, Berlinben, Zürichben és Bp.-en végezte. 1932-ben szerzett orvosdoktori oklevelet. A Payor Szanatóriumban kezdett, majd 1936-tól a 2. számú Szülészeti Klinikán dolgozott. 1938-ban az Orvostovábbképzés Központi Bizottságának titkára, 1941-ben az Áll. Bábaképző Intézet ig.-ja lett. 1936-ban egy.-i magántanári képesítést nyert. Az ókori medicina tárgyköréből adott elő a Pázmány Péter Tudományegy. Orvosi Karán. Főbb kutatási területei a pannóniai római orvosi emlékek, a hazai nőgyógyászat, Semmelweis és a m. szülészet története és az egészségvédelem mo.-i fejlődése. Rendszeresen publikált hazai és külföldi zaklapokban. 1937- től, a Bp.-i Kir. Orvosegyesület Orvostörténeti Szakbizottságának elnökeként sokat tett a m, orvostörténelem oktatásának fejlesztéséért, népszerűsítéséért, az egyesületi Orvostörténeti Múz. gyűjteményeinek gyarapításáért. 1944-ben kitelepített intézetét kísérve ~ is el hagyta Mo.-ot. 1945- től az USA-ban élt, ahol különböző gyógyintézetekben szülész-nőgyógyász főorvosként dolgozott. 1954-től nyugalomba vonulásáig a chicagói egy.-hez tartozó nőgyógyászati klinika másodprofesszora volt. – F. m. Aquincum orvosi emlékei (Bp., 1934)~ A magyar szülészet bölcsőkora (Bp., 1936); Almási Balogh Pál Némethoni naplója 1825-ből (Bp., 1938).