Kezdőlap

Kosáryné Réz Lola (Selmecbánya, 1892. dec. 7.Bp., 1984. dec. 27.): író, műfordító, ~ Domokos történész édesanyja. Selmecbányán járt gimnáziumban. Pályáját költőként kezdte, háborúellenes verseket publikált különböző felvidéki lapokban. Filomena c. regényével 1920- ban elnyerte az Athenaeum pályadíját. Ulrik inas c. regényéről Füs Milán írt a Nyugatban. Később az Új idők munkatársaként dolgozott, majd a Magyar Lányok c. lapot szerk. Könyvei rendkívül népszerűek voltak. 1921 és 1944 között 38 ifjúsági regénye jelent meg, közülük néhány – elsősorban a Tibi-történetek – több kiadást is megért (Ezek pontos jegyzékét a Magyar Könyvészet 1921-1944 VII. kötete, Bp., 1980 közli.) Németből, franciából, angolból fordított regényeket. Lefordította többek között Pearl Buck regényeit, Margaret Mitchell Elfújta a szél c. regényét. Művei 1989-től új kiadásokban jelennek meg. Századik születésnapja alkalmából a Magy. Írószövetség ~ sírjánál a Farkasréti temetőben koszorúzási ünnepséget tartott (1992. dec. 7.). – F. m. Filomena (r., Bp., 1920); Álom (r., Bp., 1921, 1989); Ulrik inas (r., Bp., 1921, 1989); Pityu (r., Bp., 1923); A pápaszem (r., Bp., 1925); A vén diák (r., Bp., 1927); Péter (r., Bp., 1928); Porszem a napsugárban (r., Bp., 1930); Koldusok (r., Bp., 1931); Egy hordó bor (r., Bp., 1931); Selmeci diákok (r., Bp., 1933, 1990); Lelkek és arcok (elb., Bp., 1935); A föld ködében (r., Bp., 1930); Aranykapu (r., Bp., 1942); Asszonybeszéd (r., Bp., 1942); Morzsáék (r., Bp., 1942); Perceg a szú (r., Bp., 1943); Vaskalitka (r., Bp., 1946); Por és hamu (r., Bp., 1947). – Irod. Virágh Ferenc: K. R. L. (Élet, 1927. 19. sz.); Boross István: K. R. L. Írói arckép (Mezőtúr, 1930); Sárospataki Mihály: Bizalmas beszélgetés (Új Idők, 1943. 2. sz.); Illés Endre: Bevezető egy bírálathoz (I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim, Bp, 1983); Reményi Éva: K. R. L. halálára (Élet és Irod., 1985. 2. sz.); Sőtér István: Búcsú K. R. L.-tól (Élet és Irod., 1985. 3. sz.); Kerény Károlyné: K. R. L. emlékére (Magy. Nemzet, 1985. márc. 20.); Szili Leontin: Egy nekrológ kiegészítéséül (Élet és Irod., 1985. 4. sz.); K. R. L. (Magy. Hírlap, 1989. jún. 7.); K. R. L. (Népszabadság, 1989. jún. 27); Szabó Magda: Száz éve született K. R. L. (Magy. Nemzet, 1992. dec. 8.).