Kezdőlap

Kovács György (Bp., 1925. szept. 24.Bp., 1988. ápr. 21.): hidrológus, az MTA l. tagja (1979). A bp.-i műegy.-en 1947-ben szerzett oklevelet. Ezt követően az egy. vízépítési tanszékének adjunktusa, majd 1950-től különféle tervezőintézeteknél dolgozott mint irányító mérnök. 1963-tól az Orsz. Vízügyi Főigazgatóság osztályvezetője, majd a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet (VITUKI) ig. h.-e lett. 1976-tól négy éven át az Orsz. Vízügyi Hivatal főosztályvezetőjeként tevékenykedett, majd a VITUKI főig.-i teendőit látta el 1985-ben történt nyugdíjazásáig. A műtárgytervezéssel kapcsolatos hidrológiai és hidraulikai, valamint a talajmechanikai és mérnök- geológiai kérdésekkel foglalkozott. Különösen jelentős kutatási eredményeket ért el a szivárgó vízmozgás tanulmányozása során, egyik legfontosabb műve A szivárgás hidraulikája címmel 1972-ben jelent meg. Tudományszervezői tevékenységét többek között a Magy. Hidrol. Társ. titkáraként, a Hidrológiai Közlöny főszerk.-jeként és az MTA Hidraulikai Bizottságának elnökeként fejtette ki. Számos nemzetközi szakmai szervezet választotta meg vezetőjének, így a Nemzetközi Öntözési és Lecsapolási Bizottság (ICID), a Nemzetközi Hidraulikai Szövetség (IAHS) és az UNESCO Nemzetközi Hidrol. Program Kormányközi Tanácsa. – M. Vízi erőművek (Bp., 1965); A szivárgás hidraulikája (Bp., 1972, angolul átdolgozva, Amsterdam, 1981); Talajvízkérdések a mezőgazdasági vízgazdálkodásban (tankönyv, Bp., 1972); A szivárgási tényező értetmezése és meghatározása (Bp., 1972, angolul: Bp., 1972); A felszín alatti vizek hidrológiai vizsgálata (Bp., 1973); A felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatok megoldására szolgáló numerikus módszerek alkalmazásainak alapjai (Bp., 1978); Mathematical modelling of ground-water flow (Bp., 1978); A talajnedvesség zónájának hidrológiai vizsgálata (Bp., 1978); Töredezett, repedéses kőzetek szivárgási tényezője és áteresztőképessége (Bp., 1979); A hőfelhalmozódás … és a hóból származó lefolyás … változékonysága Magyarországon (Bp., 1979); Practical application of hydrodynamic models to assess ground-water resources (Bp., 1979); Hydrology of the soil moisture zone (Bp., 1981); A vízgazdálkodás távlati fejlesztésének prognózisai (Csermák Bélával és Dávid Lászlóval, Bp., 1983); A szivárgáshidraulika sztochasztikus értelmezése (Bp., 1984). – Irod. Nagy László: dr. K. Gy. (1925-1988) (Magy. Vízgazdálkodás, 1988. 3. sz.).