Kezdőlap

Kovács Gyula, E. Kovács (Gebe, 1839. febr. 14.Segesvár, 1899. júl. 31.): színész. A kolozsvári Nemzeti Színház örökös tagja. Egressy Gábor rokona és stílusának folytatója. Ref. papcsaládból származott, a debreceni kollégiumban nevelkedett. Háromszor volt a pesti Nemzeti Színház tagja (1859, 1870 és 1878–82). 1876-ban a Petőfi Társaság, majd az Erdélyi Irodalmi Társaság, a nagyváradi Szigligeti Társaság és a debreceni Csokonai Kör tagjai közé választotta. 1881-től haláláig a kolozsvári színház hősszínésze és művészi vezetője. Számos Shakespeare-mű bemutatásával megelőzte a pesti Nemzeti Színházat. Molière, Racine, Schiller drámái mellett ő adta elő Goethe Faust c. színművét első ízben m, nyelven (1876. jan. 8.). Hivatásának tekintette a m. dráma művelését is. -F. sz. Hamlet, Lear király, Coriolanus (Shakespeare); Faust (Goethe); Bánk bán, Petur (Katona); Telegdi, Marót bán (Vörösmarty). Írt költeményeket, lefordította Schiller Don Carlos (1881) és Stuart Mária (1887) c. munkáit. A segesvári honvédsíroknál rendezett ünnepélyen szavalás közben érte a halál. – M. K. Gy. költeményei (Ferenczi Zoltán életrajzi bevezetésével, Pest, 1869); Emlékek és élmények (Kolozsvár, 1896); Mátyás király (drámai prológ, Kolozsvár, 1896). – Irod. Ferenczi Zoltán: E. K. Gy. (Kolozsvár, 1885); Rencz János: E. K. Gy. (Bp., 1896); Janovics Jenő: A Farkas utcai színház (Bp., 1941).