Kezdőlap

Kovacsóczy Farkas (1540 körülSzamosújvár, 1594. szept. 11.): Erdély kancellárja, humanista. Szlavóniából Erdélybe vándorolt nemesi család sarja. Franciao.-ban és Paduában tanult, majd hazaérkezve Báthori István fejedelem vette maga mellé. Báthorit követte Lengyelo.-ba is, és 1576–78-ban a k:-akkói erdélyi kancellária titkára. 1578 nyarán Báthori Kristóf oldalán Erdély kancellárja. Kristóf halála után, 1581-től a kiskorú Báthori Zsigmond alatt kancellári méltósága mellett előbb a 12 tagú tanács, majd 1583-tól a 3 tagú kormányzótanács tagja, 1577-ben a fejedelem követe a lengyel rendek varsói királyválasztó ogy.-én. Mivel ellenezte a törökökkel való szakítás politikáját, a fejedelem őt is elfogatta és a szamosújvári börtönben megfojtatta. Erdély kormányzásáról latin nyelvű politikai munkát adott ki (De administratione Transylvaniae, 1584). – Irod. Szádeczky Lajos: K. F. (1891).