Kezdőlap

Kovásznai Péter (16171673. júl. 21.): ref. püspök. A debreceni és sárospataki kollégiumban, a leideni, a franekeri és angliai egy.-eken végezte tanulmányait. Puritánus eszmékkel tért haza, ezért az 1646-i szatmárnémeti zsinat csak szigorú feltételek mellett engedte a papi pályára. Fónyon, Ecseden, majd Váradon volt lelkész. Mivel nem hagyott fel nézeteinek terjesztésével, papi állásából felfüggesztették, sőt fogságra vetették. A puritánusokkal rokonszenvező Lorántffy Zsuzsanna kívánságára azonban II. Rákóczi György ~t állásába visszaengedte. 1660-ban a diákokkal ő is védte Váradot a török ellen, de Várad török kézre jutása után az egyháztagok egy részével Kolozsvárra ment, ott folytatta tovább működését. 1668-ban az egyházkerület püspökké választotta meg. – Irod. Makkai László: A magyar puritánusok harca (Bp., 1952).