Kezdőlap

Kováts Mihály (Karcag, 1724. aug.Charleston, USA, 1779. máj. 11.): az amerikai függetlenségi háború harcosa, ezredes. Az osztrák örökösödési háborúban a jászkun huszárezred zászlósa. 1746-ban porosz szolgálatba lépett. 1752-ben zászlós, 1757-ben másodhadnagy. A hétéves háborúban az osztrákok ellen harcolt. 1761-ben kilépett a porosz hadseregből és Mo.-on keresztül Lengyelo.-ba akart távozni. Mielőtt azonban átlépte a határt, az osztrákok elfogták és Bécsbe szállították. Mária Terézia szabadon bocsátotta és őrnaggyá nevezte ki. 1773-tól 1775-ig Szászo.-ban élt, ahol ismét érintkezésbe lépett lengyel emigránsokkal, elsősorban Pulaski Kázmér gróffal. 1776. aug.-ban Olasz- és Franciao.-on keresztül Amerikába távozott. 1777-ben érkezett Bostonba. Jelentkezett az amerikai hadseregbe, és 1778-ban Washington a Pulaski-légió ezredes-parancsnokává nevezte ki. Előbb New Jersey ÉNy-i részén harcolt az angolok és az általuk felbiztatott indiánok ellen, majd D-Karolinába vezényelték Lincoln tábornok támogatására. Charleston ostrománál esett el. – Irod. Póka Pivny Aladár: K. M.-ról (Magy. Katonai Szle, 1934); Antall József – Pataki Zoltán: K. M. az amerikai függetlenségi háború hőse (Élet és Tud. 1966. 15. sz.).