Kezdőlap

Kozma Ferenc (Csekefalva, 1844. febr. 17.? , 1920. máj. 12.): pedagógus, író, az MTA l. tagja (1880). Kolozsváron szerzett unitárius lelkészi oklevelet. 1870-ben a székelykeresztúri tanítóképző tanára, majd ig.-ja. 1886-tól Kolozs vm. tanfelügyelője. Ű szervezte az első népbankot Erdélyben. – M. A Székelyföld közgazdasági és közmívelődési állapota (Kolozsvár, 1879); Mythológiai elemek a székely népköltészet- és népéletben (Értek. a tört. tud. köréből X. 6. Bp., 1882). – Irod. Márki Sándor: K. F. emlékezete (MTA Emlékbeszédek, XVIII. Bp., 1923).